Lege oharra

Indarrean dagoen araudia betez, jakinarazten dizugu Interneteko www.erreka.com domeinua “Matz- Erreka, S.Coop.” sozietate kooperatiboaren titulartasunekoa dela (aurrerantzean “ERREKA” edo “tratamenduaren arduraduna”), ESF20025268 IFZ duena, helbide profesionala Ibarreta auzoa, z/g, 20577 Antzuola (Gipuzkoa), 9436577 telefono zenbakia eta lopd@erreka.com helbide elektronikoa dituena, eta Euskadiko Kooperatiben Erregistroan inskribatua dagoena, 86.1.166 zenbakiarekin.
 
ERREKAren helburu nagusia, besteak beste, sarrerak automatizatzeko eta sarbide automatikoak kontrolatzeko sistemak diseinatzea, fabrikatzea eta instalatzea da. www.erreka.com ataria (aurrerantzean “webgunea”) ERREKAren jabetzakoa da. Webgune hau bisitatzen eta erabiltzen duen pertsona webgunearen erabiltzailea da (aurrerantzean “erabiltzailea”).
 
Erreka “tratamenduaren arduraduna” da webgune honen bidez egiten diren datu pertsonalen tratamenduei dagokienez (webgunearen erabiltzaileak, informazio eskatzaileak, etab.). Hala ere, ERREKAk albisteak eta webguneetarako edo kanpoko sare sozialetarako estekak argitaratzen dituen kasuetan, esteka horiek helburu informatiboa baino ez dute izango, eta, horrenbestez, albisteen eta loturen edukiekin eta erabiltzaileek horiek erabiltzearekin lotuta sor daitezkeen datu pertsonalen tratamenduak ez dira ERREKAren titulartasunekoak izango.
 

1. Helburuak

Hauek dira webgunearen helburu nagusiak: tratamenduaren arduradunaren produktuak eta zerbitzuak ezagutaraztea; pertsona interesdunekin harremanetan jartzeko, kontsultak egiteko eta komunikatzeko tresna bat eskaintzea; eta ERREKA partaide den jarduera eta ekimenen berri ematea, bai eta ekimen horiek antolatzea eta zabaltzea ere.
 

2. Baldintza orokorrak

Erabiltzailea bere borondatez sartzen da webgune honetan. Webgune honetan sartzea doakoa da. Webgune honetan nabigatzeko, legezko oharrak, erabilera baldintzak, pribatutasun politika eta cookieen politika ezagutu eta onartu behar dira. Erabiltzailea baldintza horiekin ados ez badago eta baimenik ematen ez badu, ezingo du webgune hau erabili.
 
Webgunera sartzea eta bertan dagoen informazioa eta baliabideak erabiltzea erabiltzailearen erantzukizun esklusibokoak dira, eta erabiltzaileak konpromisoa hartzen du fede ona eta ordenamendu juridikoa errespetatuz erabiliko dituela, modu etikoan eta bere helburuekin bat etorriz. Erabiltzaileak ezin ditu webguneko informazioa eta baliabideak legez kontra erabili, ezta haren edukia, funtzionamendua, ERREKAko sistema informatikoak edo beste erabiltzaile batzuenak kaltetu edo alda ditzakeen ekintzarik egin ere.
 
Debekatuta dago erabiltzaileek eduki faltsuak edo zehaztugabeak sartzea eta jakinaraztea, baldin eta horiek ERREKA bera, webgunearen erabiltzaileak edo hirugarrenak nahastea eragiten badute edo eragin badezakete. Debekatuta dago hirugarrenen datu pertsonalak erabiltzea haien aurretiazko eta berariazko baimenik gabe, bai eta hirugarrenen identifikazio datuak erabiltzea ere, haien nortasuna ordezteko asmoz. Erabiltzailea izango da eragindako kalteen erantzule bakarra. 

3. Bermeetatik eta erantzukizunetik kanpokoa

Tratamenduaren arduraduna ahalik eta gehien saiatuko da webgunean argitaratzen diren edukietan eta baliabideetan akatsak saihesten, eta beretzat gordeko du horiek edozein unetan aldatu ahal izateko ahalmena. Tratamenduaren arduradunak berariaz uko egiten dio webgune honetako edukietan izandako akats edo ez egiteengatiko erantzukizunari, bai eta egiazkotasunik, zehaztasunik edo gaurkotasunik ezagatik sortutako kalte-galerengatiko erantzukizunari ere.
 
Webguneak beste webgune batzuetarako estekak eskain ditzake, edo bilatzaileen edo antzeko tresnen bidez sarbidea erraztu. Tratamenduaren arduradunak ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen estekatutako gune horiei dagokienez, ez eta bilaketen emaitzei dagokienez ere, ez baitu inolako kontrolik haien gainean, ez haien edukian, ez eskainitako produktu eta zerbitzuetan, eta bestelakoetan.
 
Zerbitzu horien helburua beste informazio iturri batzuen berri ematea da, eta, beraz, erabiltzailea bere erantzukizunpean baino ez da sartuko horietan ezarritako edukietara eta hango erabilera baldintzak bete beharko ditu. Sare sozialetarako esteken kasuan (tratamenduaren arduradunaren edo hirugarrenen titulartasunekoak), horiek beren erabilera baldintzen arabera arautuko dira.
 
Tratamenduaren arduradunak ez du bere gain hartuko webgune honen edo bertako edukien etabaliabideen erabilerak sor ditzakeen ondorio, kalte edo galeren erantzukizunik, kalte informatikoak eta
birusak edo edozein software maltzur sartzea barne. Tratamenduaren arduradunak ez du bermatzen webgunean hirugarren pertsonek sartutako birusik edo bestelako elementu kaltegarririk ez dagoenik, erabiltzaileen sistema fisiko edo logikoetan aldaketak eragin ditzakeena, baina eskura dituen baliabideak erabiliko ditu hori gerta ez dadin.
 
Tratamenduaren arduradunak beretzat gordetzen du webgune honetako diseinua, konfigurazioa eta informazioa edozein unetan aldatzeko edo ezabatzeko eskubidea, aldez aurretik jakinarazi edo justifikatu gabe, hala egoki iritziz gero. Tratamenduaren arduradunak ez du bere gain hartuko aldaketa horiek eragin ditzaketen kalteen erantzukizunik. Hala ere, eskura dituen baliabideak erabiliko ditu erabiltzaileei aldaketa horien berri emateko.
 

4. Jabego intelektuala eta industriala

Webgune honen eta bertako elementuen jabetza intelektual eta industrialeko eskubideak −besteak beste, honako hauek: orrialdeak, atalak, egitura, itxura, diseinua, pantailak, barneko informazioa eta baliabideak, iturri kodea, testuak, argazkiak, irudiak, soinua, audioak, bideoak, animazioak, koloreen konbinazioak, produktuak eta zerbitzuak, markak, logotipoak, leloak eta bestelakoak− tratamenduaren arduradunaren jabetzakoak dira, besterik zehazten ez bada behintzat.
 
Webgunean sartzeak edo nabigatzeak ez du esan nahi, inola ere, ERREKAk uko egiten dionik edo osorik zein partzialki uzten, eskualdatzen edo lizentzia ematen dionik erabiltzaileari, erabilera pertsonal edo profesionalerako, jabetza intelektual eta industrialeko eskubideei dagokienez. Debekatuta dago webgune honetako edukiekin egin daitekeen erreprodukzioa, banaketa, merkaturatzea, komunikazio publikoa, eraldaketa edo beste edozein jarduera, tratamenduaren arduradunak aldez aurretik, berariaz eta idatziz, baimena eman ezean.
 
Erabiltzaileak konpromisoa hartzen du webgunearen titulartasunean eta edukietan kalteak eragin ditzakeen ekintzarik ez egiteko. Webguneko informazioa eta baliabideak baimenik gabe erabiltzeak, bai
eta ERREKAren edo, hala badagokio, beste titular batzuen jabetza intelektual eta industrialeko eskubideetan eragindako kalteek ere, legez dagozkion ekintzak gauzatzea eragin dezakete, eta, hala badagokio, baita jarduera horretatik eratorritako erantzukizunak onartu beharra ere, izaera ekonomikokoak barne.
 

5. Indarraldia eta aldaketak

ERREKAk beretzat gordetzen du baldintza horiek bere irizpidearen arabera aldatzeko eskubidea, bai lege aldaketetara egokitzeko, bai bestelako eguneratze edo hobekuntzak egiteko. Aldaketa horiek webgunean argitaratzen direnetik aurrera izango dira baliozkoak. Erabiltzaileekiko harremana webgunera sartzen den unean aurreikusitako arauen araberakoa izango da. Horregatik, ERREKAk gomendatzen dizu baldintza horiek berrikustea webgunera konektatzen zaren bakoitzean.
 

6. Jurisdikzioa

ERREKAren eta erabiltzailearen artean ezarritako harremanek indarrean dagoen araudiak legeria aplikagarriari eta jurisdikzio eskudunari buruz xedatutakoa bete beharko dute. Hala ere, araudiak alderdiei foru baten agintaritzaren pean jartzeko aukera aurreikusten dien kasuetarako, tratamenduaren arduraduna eta erabiltzailea Bergarako (Gipuzkoa) epaitegi eta auzitegien agintaritzaren pean jarriko dira, eta berariaz uko egingo diote legokiekeen beste edozein foruri.
 
ERREKAk esetsi egingo du aurreko baldintzak ez betetzea, baita bere webgunean aurkeztutako edukiak bidegabe erabiltzea ere, Zuzenbidean dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak gauzatuz, izaera ekonomikokoak barne.
 

Pribatutasun politika

Datuen babesari buruzko oinarrizko informazioa
Arduraduna ERREKA (NIF: ES-F20025268)
Helburuak
Sarrerak automatizatzeko eta sarbide automatikoak kontrolatzeko sistemak
diseinatu, fabrikatu eta instalatzeko gure produktuak eta zerbitzuak eskaintzea
ERREKAren eta interesa duten pertsonen arteko harremanak bultzatzeko tresnak
ematea, eta eskaerei erantzutea
ERREKAren jardueren berri ematea, eta jarduera horiek antolatzea eta zabaltzea
Gure produktu eta zerbitzuekin lotutako informazioa eta merkataritza
jakinarazpenak bidaltzea
Gure webgunearen erabilera eta sare sozialetako presentzia kudeatzea eta
aztertzea
Legitimazioa
Gure produktuak eta zerbitzuak kudeatzeko datuen tratamenduaren beharra
 
(“kontratu harremana”, DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera)
Erabiltzailearen berariazko baimena (DBEOren 6.1.a artikulua)
ERREKAren interes legitimoa (DBEOren 6.1.f artikulua)
Hartzaileak No se ceden datos a terceros, salvo obligación legal
Eskubideak
Zure datu pertsonalak babesteko eskubideak erabiltzea eska dezakezu hemen:
Ibarreta auzoa z/g, 20577 Antzuola (Gipuzkoa) helbidean, 943786150 telefono
zenbakian edo lopd@erreka.com helbide elektronikoan.
 
Pribatutasun politika - Datu pertsonalen babesa
 

1. Tratamenduaren arduraduna

“Matz-Erreka, S. Coop.”, en adelante “ERREKA” o “Responsable del Tratamiento”:
NIF: ES-F20025268
Dirección: Bº Ibarreta, s/n
Población: 20577 Antzuola (Gipuzkoa)
Teléfono: 943786150
Correo electrónico: lopd@erreka.com
 

2. Aplikatu beharreko legeria

Hauxe da ERREKAk egiten dituen datuen tratamenduetan datu pertsonalen babesari buruzko oinarrizko araudia:
 
a) 2016/679 EB Erregelamendua, Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa (“DBEO”).
 
b) 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa (“DPBEDBLO”)
 
c) Dagozkien garapen araudiak eta beste araudi osagarri batzuk.
 

3. Webguneak, APPak eta sare sozialetako kanalak

ERREKA FASTENING SOLUTIONS webgune ofiziala hemen dago: https://smartfastening.erreka.com/
  • Twitter: https://twitter.com/errekaFS
  • LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/erreka-fastening-solutions/
  • YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCo81n3TVtjC8FVxmSCaH8UQ
Pribatutasun politika honen ondorioetarako, aurrerantzean, ERREKAren webgune ofizialari, haren aplikazio mugikorrei (“APPak”) eta sare sozialetako kanal ofizialei “webgunea” esango diegu, kontrakoa adierazten ez bada behintzat.
 

4. Helburu eta oinarri juridiko legitimatzaileak

Datu Pertsonalak Babesteari buruz indarrean dagoen araudia betez, erabiltzaileei jakinarazten zaie ERREKAren webgunean, APPetan edo kanal ofizialetan dagoen edozein bide erabilita edo horiek erabiltzearen ondorioz ematen dituzten datu pertsonalak (posta elektronikoaren, inprimakien, eremu pribatuen eta bestelakoen bidez) ERREKAk datuak tratatzeko dituen sistemetan txerta daitezkeela. Honako hauek dira ERREKAren webgunearen bidez egin daitezkeen datu tratamenduen helburuak:
 
a) Sarrerak automatizatzeko, sarbide automatikoak kontrolatzeko eta antzeko jarduerak gauzatzeko sistemak diseinatu, fabrikatu eta instalatzeko gure produktuak eta zerbitzuak eskaintzea. Oinarri legitimatzaile nagusia: Gure produktuak eta zerbitzuak kudeatzeko datuen tratamenduaren beharra (“kontratu harremana”, DBEOren 6.1.b artikuluaren arabera).
 
b) ERREKAren eta interesa duten pertsonen arteko harremanetarako tresnak ematea, eta eskaerei eta eskaerei erantzutea; gure produktu eta zerbitzuekin lotutako informazio eta merkataritza jakinarazpenak bidaltzea. Oinarri legitimatzaile nagusia: Interesdunaren baimena (DBEOren 6.1.a artikulua), helburu horietarako datuak ematen dituenean.
 
c) ERREKAk antolatu edo parte hartzen duen jarduera eta ekimenei buruzko informazioa ematea, eta ekimen horiek antolatu eta zabaltzea; gure webgunearen erabilera eta sare sozialetako presentzia kudeatzea eta aztertzea. Oinarri legitimatzaile nagusia: Tratamenduaren arduradunaren interes legitimoa (DBEOren 6.1.f artikulua).
 

5. Datuak gordetzeko epea

Emandako datu pertsonalak behar den denboran gordeko dira, bildu zirenean zeukaten helburua betetzeko edo helburuaren ondorioz sor daitezkeen erantzukizunak zehazteko; eta, bestela, kasu bakoitzean aplikatu beharreko araudiak ezartzen duen epean gordeko dira (kontabilitatea, zerga, merkataritza, etab.). Ondoren, ezabatu egingo dira, eta konfidentzialtasuna bermatzeko beharrezkoak diren segurtasun neurriak hartuko dira.
 

6. Sekretu betebeharra

Erabiltzaileen pribatutasunarekin eta datuen babesarekin konprometituta dago ERREKA. Zure datu pertsonalak konfidentzialtasunez eta araudi hau betez tratatuko dira. ERREKAn lan egiten duten pertsonei berariaz jakinarazi zaie sekretu profesionala gordetzeko betebeharra dutela.
 

7. Datu pertsonalen bilketa

Tratamenduaren arduradunak ez du eskatzen datu pertsonalak ematea webgunera sartzeko; hala ere, webgunean inprimakiak daude (kontaktua, erregistroa, informazio buletinetarako harpidetzak, etab.), eta baita antzeko baliabideak ere, erabiltzaileak datu pertsonalak, gehienak identifikaziokoak edo harremanetarako direnak, ematea eskatzen dutenak. Erabiltzaileak askatasunez eta borondatez ematen ditu bere datu pertsonalak. ERREKAk ez du eskatutako kontsulta edo zerbitzua gauzatzeko beharrezkoa den informazio pertsonala baino gehiago eskatzen.
 
Edozein motatako edukiak (datuak, dokumentuak, testuak, bideoak, soinua, argazkiak, grafikoak, mezuak edo bestelako materiala) bidaltzen/txertatzen dituen erabiltzaileak adierazi eta bermatuko du hemen adierazitako baldintzetara eta indarrean dagoen legeriara egokituko dela. Hirugarrenen datu pertsonalak txertatzen dituen erabiltzaileak adieraziko du haren berariazko baimena duela datuak tratatzeko.
 
Erabiltzailea da sartutako datuen egiazkotasunaren, zuzentasunaren eta tratamendu legitimoaren erantzule bakarra, eta ERREKA salbuetsita dago horren inguruko edozein erantzukizunetik. Nolanahi ere, erabiltzaileek emandako datu pertsonalen zehaztasuna, indarraldia eta benetakotasuna bermatzen dituzte, eta datuak behar bezala eguneratuta mantentzeko konpromisoa hartzen dute. Webguneko inprimakietan edo antzeko erabileretan nahitaezkotzat jotzen diren eremuak ez betetzeak edo oker betetzeak tratamenduaren arduradunak erabiltzailearen eskaerari ezin erantzutea eragin dezake.
 
Tratamenduaren arduradunak modu egokian jasoko ditu datu pertsonalak, bere webgunean adierazitako helburu, baliabide, zerbitzu edo prestazioen arabera, modu zehatz, esplizitu eta legitimoan; beraz, ez da inola ere erabiliko iruzurrezko bitartekorik, ez bitarteko desleial edo ez zilegirik, ez eta erabiltzaileen eskubideak arriskuan jartzen dituenik ere.
 
Webgune honen bidez informazioa bidaltzeak berekin dakar pribatutasun politika honetan eta webgunearen baldintza orokorretan deskribatutako datu tratamenduetarako berariazko baimena ematea.

8. Adingabeen datuak biltzea

Tratamenduaren arduradunaren zerbitzuak ez dira adingabeentzat. Gure zerbitzu batzuk bereziki adingabeei zuzenduta egonez gero, tratamenduaren arduradunak gurasoen edo tutoreen adostasuna eskatuko du datu pertsonalak jasotzeko edo, hala badagokio, datuak tratatzeko.
  

9. Erregistroak eta harpidetzak

Informazio buletinetara harpidetzen badira, erabiltzaileek nahi dutenean eskatu ahal izango dute zerbitzu horiei baja emateko. Horretarako, eskaera bat bidali beharko dute lopd@erreka.com helbidera edo tratamenduaren arduradunak horretarako ematen duen beste edozein baliabide erabili ahal izango dute: adibidez, “Baja eman” edo “Unsubscribe” izeneko mekanismoa, informazio buletinen amaieran ageri dena.
 

10. Curriculumak

Webgune honen, inprimakien, posta elektronikoaren edo antzeko mekanismoen bidez curriculum vitaea aurkezten duen erabiltzaileak berariazko baimena ematen du bere datuak “Langileak eta curriculumak hautatzea” izeneko datu tratamenduan sartzeko. Erabiltzailearen datuak, beraz, tratamenduaren arduradunak langileak hautatzeko etorkizunean egingo dituen prozesuetan parte har dezan erabili ahal izango dira. Era berean, datuak laga ahal izango zaizkie tratamenduaren arduradunak langileak hautatzeko prozesuak egiteko kontratatzen dituen kanpoko enpresei.
 

11. Sare sozialetarako eta web kanaletarako esteka

Besteak beste, Facebook, Twitter, YouTube eta Instagram bezalako sare sozialetarako eta kanpoko
webgune eta kanaletarako estekak eskaintzen ditu webgune honek. ERREKAk ez du inolako erantzukizunik bere gain hartzen esteka duten gune horiei dagokienez. Webgune honetan dauden loturetatik edo beste edozein modutan ERREKArekin zerikusia duten sare sozialetara eta kanpoko webgune eta kanaletara sartzen den erabiltzailea aldez aurretik eta berariaz informatuta dago, eta, beraz, jakin badaki erabilera baldintzak, pribatutasun politikak, cookieen politikak eta edozein baldintza edo araudi sare sozial edo webgune eta kanal horien ardura duten erakundeen araberakoak direla, eta inoiz ez ERREKAren araberakoak.
 

12. ERREKAren presentzia sare sozialetan

ERREKAk profil ofizialak ditu sare sozialetan, bere produktuak, zerbitzuak eta jarduerak zabaltzeko asmoz. Kanal horien bidez eskainitako argitalpenak orientagarriak izango dira.
 
ERREKAren profiletan sare sozialeko bere profilarekin erregistratzean, erabiltzaileak berariazko baimena ematen dio ERREKAri bere datu pertsonalak Pribatutasun Politika honen arabera tratatzeko.
 
Erabiltzaileak, bere borondatez, ERREKAren sare sozialen bidez emandako informazioa eta datu pertsonalak honako hauetarako erabil litezke: erabiltzailearekin harremanetan jartzeko eta egiten dituen kontsulta eta eskaerei erantzuteko; informazio eta merkataritza jakinarazpenak bidaltzeko; ekitaldiak, lehiaketak, gonbidapenak eta antzeko jarduerak kudeatzeko; erabiltzaileak ERREKAri eta bere argitalpenei buruz duen iritzia edo balorazioa ezagutzeko; eta, oro har, ERREKA sare sozialetan agertzeko kudeaketa egiteko.
 
Erabiltzaileei jakinarazten zaie ERREKAren sare sozialen bidez argitaratzen dituzten informazioak eta edukiak (datuak, testuak, bideoak, soinua, argazkiak, grafikoak, iruzkinak, mezuak edo bestelako materialak) sare sozialen erabiltzaile diren beste pertsona batzuen eskura egon daitezkeela.
 
Sare sozial bakoitzaren erabiltzaile profila konfiguratuta, erabiltzaileak konfigura dezake zer informazio publiko egin nahi duen kasu bakoitzean, zer baimen eman dituen ikusi, kendu edo desaktibatu, eta argitalpenak kudeatu ditzake bere irizpideen eta sare sozial bakoitza erabiltzeko arauen arabera.
 
Erabiltzaileak bakarrik izango du bere argitalpenek indarrean dagoen legeria, dagokion sare sozialak ezarritako erabilera arauak eta pribatutasun politikak eta ERREKArenak errespetatzeko ardura, ERREKAk ez baitu bere gain hartzen erabiltzaile bakoitzak egiten dituen argitalpenekiko inolako ERREKA FASTENING SOLUTIONS erantzukizunik. ERREKAK ezabatu egingo ditu, alde bakarreko erabakiz eta aldez aurretik jakinarazi gabe, indarrean dagoen legeria, erabilera arauak eta pribatutasun politikak urratzen dituzten edukiak, edo desegokitzat jotzen dituenak.
 
ERREKAk beste profil batzuei jarraitzen die Facebooken, YouTuben, Instagramen, Twitterren eta beste sare sozial batzuetan, baina horrek ez du esan nahi inolako loturarik dagoenik haiekin. 
 
Sare sozialetako erabiltzaileek ere ERREKAk Facebooken, YouTuben, Instagramen, Twitterren eta beste sare sozial batzuetan dituen kanalei jarraitzen diete, baina horrek ez du esan nahi inolako loturarik dagoenik haiekin. 
 
ERREKAk beretzat gordetzen du bide horretatik jasotako mezu edo iruzkinei ez erantzuteko eskubidea. ERREKAk edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe aldatu edo ezabatu ahal izango ditu bere sare sozialetan egindako argitalpenak. 
 
ERREKAren sare sozialen jarraitzaile bihurtzean edo “Atsegin dut” botoian klik egiten duzunean, zure datu pertsonalak dagokion sare sozialaren inguruan tratatzea onartzen duzu, haren pribatutasun politiken arabera; eta onartzen duzu, halaber, ERREKA kontaktuen zerrendako datuetara sartzea, eta argitaratutako albisteak zure abisu eta jakinarazpenetan agertzea.
 
Erabiltzaileak ERREKAko sare sozialetako kanal ofizialak jarraitzeari utzi nahi badio, sare sozial bakoitzak horretarako jarritako tresnak erabili behar ditu.
 

13. Segurtasun neurriak

Datuak tratatzeko sistemetan dauden datu pertsonalak tratatuko ditu ERREKAk. Horretarako, behar diren neurri teknikoak eta antolamendukoak hartuko ditu, datuen segurtasuna bermatzeko eta baimenik gabe aldatzea, galtzea, tratatzea edo eskuratzea eragozteko. Hala, kontuan hartuko ditu teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta dauden arriskuak, bai giza ekintzatik datozenak, bai ingurune fisiko edo naturaletik datozenak, betiere, datu pertsonalen tratamenduen segurtasun neurrien arloan aplikatu beharreko indarreko legeriarekin bat etorriz. Hala ere, erabiltzaileei jakinarazten zaie segurtasun informatikoko neurriak ez direla erasoezinak eta ez daudela salbu legez kanpoko eta bidegabeko esku sartze posibleetatik, baina horiek ez lirateke ERREKAren erantzukizuna izango.
 

14. Segurtasun arrakalak

Erabiltzaileak berehala eman beharko dio ERREKAri webgunea, eremu pribatuak, sartzeko gakoak edo informazioaren segurtasuna eta konfidentzialtasuna arriskuan jartzen dituen beste edozein gorabehera, segurtasun arrakala edo sarbide oker zein baimendu gaberen berri. Lehentasunezko abisu mekanismo gisa 943786150 telefono zenbakia eta lopd@erreka.com helbide elektronikoa ezartzen dira.
 

15. Derechos de las personas interesadas

Zure datu pertsonalak babesteko eskubideak erabil ditzakezu (datuak ikusi, zuzendu, ezabatu, tratamendua mugatu, eramangarritasuna eta aurka egitea), bai eta emandako baimenak kendu edo gai honi buruzko beste edozein eskaera egin ere. Horretarako, idatzi bat bidali beharko diozu tratamenduaren arduradunari (ERREKA, Ibarreta auzoa z/g, 20577 Antzuola, Gipuzkoa), 943786150 telefono zenbakira deitu edo lopd@erreka.com helbide elektronikora idatzi. Eskaerarekin batera, eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopia aurkeztu beharko da (NAN edo antzekoak). Eskaera legezko ordezkari gisa egiten bada, eskatzailearen nortasuna egiaztatzen duen agiriaren kopiaz gain, ordezkaritza hori egiaztatzen duen agiri bat ere aurkeztu beharko da.
 
Eskaeren ebazpenarekin ados ez bazaude edo erreklamazioren bat aurkeztu nahi baduzu, Datuak
Babesteko Espainiako Bulegora jo dezakezu: www.aepd.es
 

16. Indarraldia eta aldaketak

ERREKAk beretzat gordetzen du bere pribatutasun politika bere irizpidearen arabera aldatzeko eta legerian edo jurisprudentzian aldaketak egiteko eskubidea. Tratamenduaren arduradunak aldaketaren bat egiten badu, testu berria webgune honetan bertan argitaratuko da, eta erabiltzaileak bertan jaso ahal izango du horren berri. Nolanahi ere, erabiltzaileekiko harremana webgunera sartzen den unean bertan aurreikusitako arauen araberakoa izango da. Horregatik, webgunera konektatzen zaren bakoitzean pribatutasun politika horri begiratu bat ematea gomendatzen dizu tratamenduaren arduradunak.
 

17. Jurisdikzioa

ERREKAren eta erabiltzailearen artean ezarritako harremanek indarrean dagoen araudiak legeria aplikagarriari eta jurisdikzio eskudunari buruz xedatutakoa bete beharko dute. Hala ere, araudiak alderdiei foru baten agintaritzaren pean jartzeko aukera aurreikusten dien kasuetarako, ERREKA eta erabiltzailea Bergarako (Gipuzkoa) epaitegi eta auzitegien agintaritzaren pean jarriko dira, eta berariaz uko egingo diote legokiekeen beste edozein foruri.
 
ERREKAk esetsi egingo du Pribatutasun Politika hau ez betetzea, baita bere webgunean aurkeztutako edukiak bidegabe erabiltzea ere, Zuzenbidean dagozkion ekintza zibil eta penal guztiak gauzatuz, izaera ekonomikokoak barne.